Community

on .

 

Project Name

Community Name

Sponsorship/ Collaborator

Start Date

End Date

Pemindahan Pengetahuan Teknologi

Hidroponik UUM: Coconut Island

Resources: Ke Arah Pembangunan

Komuniti Setempat

Kg. Pulau Nyior, Kg. Alor

Batu, Kg. Gelong, Kg.

Bemban

Coconut Island Resources

15.12.2017

14.06.2018

Pekan Maritim Pemankin Kepada

Pendapatan Bukan Pertanian (OffFarm)

di Kalangan Komuniti

Nelayan: Kajian Kes Pekan Kuala

Kedah, Kedah

Komuniti Nelayan Kuala

Kedah, Komuniti Nelayan

Yan, Komuniti Nelayan

Langkawi, Komuniti

Nelayan Tanjung Dawai

LKIM, Persatuan Nelayan

Kawasan Kuala Kedah,

Langkawi, Yan, dan Tanjung

Dawai, MBAS

15.12.2017

14.06.2018

Rekabentuk Fasiliti dan Inovasi Sistem maklumat Jalan Raya bagi meningkatkan Keselamatan Jalan

Raya di Kawasan Lapangan Terbang

(Airport Landside) di Malaysia.

Komuniti masyarakat

perniagaan dan

perlancongan di sekitar

kawasan Lapangan

Terbang Sultan Abdul

Halim, Alor Star

JKJR Malaysia

15.01.2018

14.07.2018

Kesediaan Pelaksanaan Efektif

Program Pengurusan Sisa Pepejal

Di Kalangan Komuniti

KG Asun

Solid Waste Corporation, EIdaman

Sdn Bhd

15.01.2018

14.07.2018

Program “CeTMA-Kindness

Kitchen”

Pekerja pembersihan

UPSB UUM

Kindness Malaysia

cawangan

Kedah/Perlis

14.02.2018

14.02.2018

Program Komuniti 3R

Kampung Kuala Jerlun,

Jerlun Kedah

UUM

01.12.2017

10.03.2018