MCY GERAKAN PENGKOMERSIALAN

on .

PELAKSANAAN program penyelidikan dan pembangunan (R&D) adalah bagi menyokong aktiviti penyelidikan, pembangunan dan inovasi (R,D&I) kerajaan yang telah menyediakan pelbagai jenis dana bagi menyokong setiap fasa pelaksanaan R&D dan pengkomersialan  (R,D&C) dalam ekosistem pengkomersialan negara.

Sebagai tambahan kepada sokongan dana kerajaan juga menyediakan pelbagai kemudahan fizikal dan khidmat nasihat seperti pusat inkubasi, infrastruktur, bantuan pemasaran dan audit teknologi yang disediakan oleh pelbagai agensi berkaitan.