HARI ALAM SEKITAR NEGARA

on .

Kempen Pengumpulan Buangan Elektrik dan Elektronik Sempena Hari Alam Sekitar Negara 2020
Peringat Universiti Utara Malaysia
"Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama"

Tarikh: 18-20 Oktober 2020
Tempat: Stor Pusat JPP